Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten är en ny och efterlängtad typ av fullmakt som gör det möjligt att utse någon som tar hand om ens angelägenheter, om man i framtiden skulle förlora förmågan att själv göra det, t ex genom sjukdom, demens eller olycka.
Ett alternativ till kommunalt utsedd god man alltså, vilket tidigare varit det enda alternativet.

Det finns flera skäl att skriva en framtidsfullmakt. Du tar kontroll över viktiga frågor i din framtid och ersätter kommunens gode man med någon som du obetingat litar på – kanske make/maka, barn, eller annan nära anhörig. Du kan skriva in särskilda villkor och "uppdrag", men även begränsa rätten att t ex sälja en fastighet. Framtidsfullmakten kan dock inte omfatta beslut om sjukvård och tandvård. 

Men det finns en hel del att tänka på för den som skriver en framtidsfullmakt. Lagen ställer vissa formkrav och det finns ett antal beslut att överväga.

En av Sveriges mest köpta mallar finns på Blankettbanken.se. Den kostar 60 kr och innehåller fyra olika mallar, instruktioner, lagutdrag samt exempel på formuleringar. Du kan titta på den här: http://webshop.blankettbanken.se/produkt/framtidsfullmakt/

1. Formkrav

 • Du måste vara 18 år och kapabel att ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten.
 • Fullmakten ska vara skriftlig.
 • Det ska klart och tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt.
 • Det ska klart och tydligt framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare.
 • Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar.
 • Övriga villkor för fullmakten ska anges.
 • Fullmakten ska bevittnas av två personer. Den som bevittnar får inte vara fullmaktshavare.
 • Fullmakten måste visas upp i original när den används.

En färdig mall är en god idé. Då behöver man inte oroa sig för att fullmakten inte ska accepteras pga bristande formkrav.

Solen går upp över Rådasjön. Foto: Erik Eliasson

2. Beslut som måste fattas

 • Vem eller vilka ska vara fullmaktshavare?
  Make/maka är det vanligaste valet - finns sådan är det ju i allmänhet den som känner fullmaktsgivaren bäst och är bäst lämpad att sköta affärerna. Men den äkta hälften blir också äldre och kanske inte orkar med uppdraget. Därför är eventuella barn också ett vanligt val, eller syskonbarn eller andra anhöriga. Fullmaktshavaren kan också vidarebefordra uppdraget med en fullmakt, om hen inte kan eller vill längre, eller om det handlar om komplicerade affärer som kräver specialkompetens.
 • Ska någon utses att granska att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag?
  Lagen ger möjlighet för fullmaktsgivaren att utse en granskare, som har rätt att kräva regelbunden redovisning av transaktioner och annat. Överförmyndaren har alltid rätt att granska affärerna, om misstanke finns om missbruk.
 • Ska fullmaktshavaren få ett arvode?
  Lagen ger möjlighet för fullmaktsgivaren att ge fullmaktshavaren en slant för besväret. Detta ska då specificeras i fullmakten.
 • Vem ska avgöra när fullmakten ska träda i kraft – fullmaktshavaren eller tingsrätten?
  Vad man väljer här beror ju naturligtvis på hur mycket man litar på fullmaktshavarens bedömningsförmåga - väljer man tingsrätten här kan man vara säker på att en kompetent läkare fattar avgörandet. Detta specificeras i fullmakten.
 • Vad ska fullmakten omfatta? Generalfullmakt? Vilka begränsningar ska den ha?
  En generalfullmakt ger i princip obegränsad befogenhet att hantera fullmaktsgivarens tillgångar och att företräda hen i alla situationer (med två undantag - sjukvård och tandvård.) Tänkbara avgränsningar kan till exempel vara att en viss fastighet inte får säljas.
 • Bör det skrivas in några uppdrag i fullmakten?
  Det finns möjlighet att specificera både små och stora uppdrag i fullmakten. Från årliga födelsedags- och julpresenter till barnbarn till bil- och husförsäljning.

3. Inga garantier

Tyvärr är det så att det inte finns någon lag som tvingar banker, mäklare och andra intressenter att acceptera en fullmakt, även om den uppfyller alla formkrav.
Till exempel så vägrade Nordea tidigare acceptera fullmakter som inte var skrivna på deras egen blankett. Och då fick fullmaktshavare snällt gå och skriva en ny fullmakt tillsammans med fullmaktsgivaren (såvitt det var möjligt). Något som definitivt inte är möjligt med framtidsfullmakten... om banken säger nej så står man där. Fullmaktsgivaren får ju inte längre skriva på något.
Detta är ett allvarligt problem som lagstiftarna bemött genom att kalla till sig representanter från bankerna och andra intressenter och fått dem att avge en sorts löfte att inte krångla om formkraven uppfyllts. Vi kan ju alla ha våra åsikter om värdet av bankernas löften, men klart är att man bör vara mycket noggrann när det gäller formkraven och även själva fullmaktens tydlighet (handskriven - helst inte...). Det kan också öka tryggheten att använda en mall som många använder, det ökar sannolikheten att banker och mäklare ska acceptera den.

 

Mer läsning:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/01/prop.-20161730/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Framtidsfullmakt

 

En av Sveriges mest köpta mallar finns på Blankettbanken.se. Den kostar 60 kr och innehåller fyra olika mallar, instruktioner, lagutdrag samt exempel på formuleringar. Du kan titta på den här: http://webshop.blankettbanken.se/produkt/framtidsfullmakt/

Comments are closed